Kryds & bolle

let position3 = 0
let py = 0
let px = 0
let position = 0
let y = 0
let x = 0
let pr = 0
let pk = 0
let position2 = 0
let t = 0
let ty = 0
let tx = 0
let menneskefarve = 200
let microbitfarve = 12
let ramme = 8
let blink = 0
let celler: string[] = []
let menneske = "x"
let microbit = "o"
let iSpil = " "
let status = iSpil
let hvemBegynder = menneske
let markørfarve = 255
let niveau = "l"
celler = [" ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "]
let foretrukne = [4, 8, 6, 2, 0, 7, 5, 3, 1]
let træk = [[8, 7, 6], [8, 5, 2], [8, 4, 0], [7, 4, 1], [6, 3, 0], [6, 4, 2], [5, 4, 3], [2, 1, 0]]
let uafgjort = "-"

function tegnRamme () {
  for (let k = 0; k < 5; k++) {
    led.plotBrightness(k, 0, ramme)
    led.plotBrightness(k, 4, ramme)
    led.plotBrightness(0, k, ramme)
    led.plotBrightness(4, k, ramme)
  }
}

function tegnCeller () {
  for (let r = 0; r < 3; r++) {
    for (let o = 0; o < 3; o++) {
      position2 = r * 3 + o
      pk = o + 1
      pr = r + 1
      if (celler[position2] == " ") {
        led.unplot(pk, pr)
      } else if (celler[position2] == microbit) {
        led.plotBrightness(pk, pr, microbitfarve)
      } else {
        led.plotBrightness(pk, pr, menneskefarve)
      }
    }
  }
}

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  if (x > 0) {
    x = x - 1
  } else if (y > 0) {
    x = 2
    y = y - 1
  }
})

input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  if (x < 2) {
    x = x + 1
  } else if (y < 2) {
    x = 0
    y = y + 1
  }
})

input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  position = y * 3 + x
  if (celler[position] == " ") {
    celler[position] = menneske
    status = findSpilStatus()
    if (status == iSpil) {
      status = microbitPlacerer()
    }
  }
})

function microbitPlacerer() {
  // Kan microbit vinde
  let celle = findHul(microbit)
  if (celle != -1) {
    celler[celle] = microbit
    return iSpil
  }

  // Kan microbit blokere
  celle = findHul(menneske)
  if (celle != -1) {
    celler[celle] = microbit
    return iSpil
  }

  // Tag foretrukent felt
  for (let l = 0; l < foretrukne.length; l++) {
    let position4 = foretrukne[l]
    if (celler[position4] == ' ') {
      celler[position4] = microbit
      return iSpil
    }
  }

  return uafgjort
}

function findHul(farve: string) {
  for (let m = 0; m < 8; m++) {
    let tx2 = træk[m][0]
    let ty2 = træk[m][1]
    let tz = træk[m][2]

    if (celler[tx2] == farve &&
      celler[ty2] == farve &&
      celler[tz] == ' ') {
      return tz
    }

    if (celler[tx2] == farve &&
      celler[ty2] == ' ' &&
      celler[tz] == farve) {
      return ty2
    }

    if (celler[tx2] == ' ' &&
      celler[ty2] == farve &&
      celler[tz] == farve) {
      return tx2
    }
  }

  return -1
}

function findSpilStatus() {
  for (let n = 0; n < 8; n++) {
    let tx22 = træk[n][0]
    let ty22 = træk[n][1]
    let tz2 = træk[n][2]

    if (celler[tx22] == microbit &&
      celler[ty22] == microbit &&
      celler[tz2] == microbit) {
      return microbit
    }

    if (celler[tx22] == menneske &&
      celler[ty22] == menneske &&
      celler[tz2] == menneske) {
      return menneske
    }
  }

  return iSpil
}

function spilSlut(ikon: any) {
  if (blink == 0) {
    basic.showIcon(ikon)
    blink = 1
  } else {
    tegnRamme()
    tegnCeller()
    blink = 0
  }
}

if (niveau == "l") {
  for (let index = 0; index < 100; index++) {
    tx = Math.randomRange(0, 8) + 1
    ty = Math.randomRange(0, 8) + 1
    t = foretrukne[tx]
    foretrukne[tx] = foretrukne[ty]
    foretrukne[ty] = t
  }
  t = Math.randomRange(0, 8) + 1
  foretrukne[0] = foretrukne[t]
  foretrukne[t] = 4
} else {
  for (let index = 0; index < 100; index++) {
    tx = Math.randomRange(0, 3) + 1
    ty = Math.randomRange(0, 3) + 1
    t = foretrukne[tx]
    foretrukne[tx] = foretrukne[ty]
    foretrukne[ty] = t
    tx = Math.randomRange(0, 3) + 5
    ty = Math.randomRange(0, 3) + 5
    t = foretrukne[tx]
    foretrukne[tx] = foretrukne[ty]
    foretrukne[ty] = t
  }
}

if (hvemBegynder == microbit) {
  status = microbitPlacerer()
}

tegnRamme()
basic.forever(function () {
  if (status == " ") {
    tegnCeller()
    px = x + 1
    py = y + 1
    if (blink == 0) {
      led.plotBrightness(px, py, markørfarve)
      blink = 1
    } else {
      position3 = y * 3 + x
      if (celler[position3] == " ") {
        led.unplot(px, py)
      } else if (celler[position3] == microbit) {
        led.plotBrightness(px, py, microbitfarve)
      } else {
        led.plotBrightness(px, py, menneskefarve)
      }
      blink = 0
    }
    status = findSpilStatus()
  } else if (status == menneske) {
    spilSlut(IconNames.Heart)
  } else if (status == microbit) {
    spilSlut(IconNames.Sad)
  } else {
    spilSlut(IconNames.Duck)
  }
  basic.pause(400)
})