Følg vejen

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  if (x > -1) {
    x = x - 1
  }
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  if (x < 4) {
    x = x + 1
  }
})
let x = 1
let l1 = 2
let l2 = 2
let l3 = 2
let l4 = 2
let l5 = 2
let længde = 0
basic.forever(function () {
  led.unplot(l1, 0)
  led.unplot(l2, 1)
  led.unplot(l3, 2)
  led.unplot(l4, 3)
  led.unplot(0, 4)
  led.unplot(1, 4)
  led.unplot(2, 4)
  led.unplot(3, 4)
  led.unplot(4, 4)
  l5 = l4
  l4 = l3
  l3 = l2
  l2 = l1
  længde = længde + 1
  if (længde == 4) {
    længde = 0
    if (Math.randomRange(1, 10) < 6) {
      if (l1 > 0) {
        l1 = l1 - 1
      }
    } else {
      if (l1 < 4) {
        l1 = l1 + 1
      }
    }
  }
  led.plot(l1, 0)
  led.plot(l2, 1)
  led.plot(l3, 2)
  led.plot(l4, 3)
  led.plot(l5, 4)
  led.plot(x, 4)
  led.plot(x + 1, 4)
  if (l5 < x || l5 > x + 1) {
    basic.clearScreen()
    basic.showIcon(IconNames.Sad)
    basic.pause(5000)
    control.reset()
  }
  basic.pause(200)
})